Bainistíocht Cosanta Sibhialta

Tacaíonn Cosaint Shibhialta Luimnigh leis na seirbhísí éigeandála agus cuireann sí tacaíocht phobail ar fáil trí Chosaint Shibhialta a chur chun cinn, a fhorbairt agus a chothabháil mar eagraíocht éifeachtach atá bunaithe ar oibrithe deonacha.


Seirbhísí Cosanta Sibhialta

Le blianta beaga anuas tá an bhéim ar thacaíocht an phobail agus tá Baill Chosaint Shibhialta Luimnigh fite fuaite go maith sa phobal áitiúil ag seachadadh oiliúna i nGarchabhair, Tarrtháil, Druileanna Caidéil Dóiteáin, Leasa, Cumarsáid, Cadhcáil, Abseiliú agus críochnaíonn cúrsaí i mBád Cumhachta, Tiomána agus Nascleanúint GPS. Chomh maith leis sin, chríochnaigh roinnt ball oiliúint Ard-Thráthar Téad sa Bhreatain Bheag.

Ó 2006 i leith tá Cosaint Shibhialta Luimnigh ag ullmhú chun a ról a chomhlíonadh chun tacú leis na príomhghníomhaireachtaí freagartha mar chuid den Chreat Bainistíochta Móréigeandála.

Leanann Cosaint Shibhialta Luimnigh ag tacú le gníomhaíochtaí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta éagsúla lena n-áirítear:

 • Cuardach talún agus uisce do dhaoine ar iarraidh
 • Féile Samhraidh Loch Goir
 • Seó na Ceapaí Móire
 • Tionscadal Leanaí Chernobyl
 • Oilithreacht Bhliantúil Dheoise Luimnigh
 • Gailf Oscailte na hÉireann in Áth Dara
 • Aonach Fhómhair Bhaile na nGallóglach

Le linn geimhreadh fuar 2009/2010, bhí baint mhór ag comhaltaí le cuidiú le foireann cúraim mhaolaithigh Ospís Bhaile na nGallóglach agus le FSS trí phearsanra cúram sláinte a iompar chuig othair i limistéir iargúlta.

Tá gné iomaíoch traenála ann freisin don Chosaint Shibhialta agus le blianta beaga anuas d’fheidhmigh oibrithe deonacha ó Chosaint Shibhialta Luimnigh ar an gcaighdeán is airde sna Cleachtaí Réigiúnacha agus Náisiúnta araon in áiteanna éagsúla ar fud na tíre lena n-áirítear Droichead na Bandan, An Gleann Garbh, Trá Lí, Ros Comáin, An tInbhear Mór, Claonadh agus Aonach Urmhumhan. .

Le blianta beaga anuas, ghlac Cosaint Shibhialta Luimnigh páirt i gcleachtaí le gníomhaireachtaí eile lena n-áirítear cleachtaí ionsamhailte aeir in Aerfort na Sionainne agus cleachtaí frith-thruaillithe i bhFaing áit a bhfuair baill an deis oibriú mar chuid d’fhoireann leis na heagraíochtaí eile seo.

Ba iad na príomhsheirbhísí a rinne an eagraíocht Cosanta Sibhialta ar dtús ná Taismí, Tarrtháil, Maor, Cúnta Dóiteáin agus Seirbhísí Leasa. Le blianta beaga anuas cuireadh dhá sheirbhís nua leis, Bádóireacht agus Cadhcáil. Soláthraíonn na seirbhísí seo go léir an bonn d'oiliúint ar Chosaint Shibhialta a bhíonn ar siúl go príomha i rith na tréimhse Meán Fómhair go Bealtaine gach bliain.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gCosaint Shibhialta cliceáil anseo.

Ar ais go barr

Stair Náisiúnta na Cosanta Sibhialta

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í an Chosaint Shibhialta atá comhdhéanta de phearsanra ardoilte atá oilte go gairmiúil a thugann a gcuid ama go saor chun freastal ar a bpobail. Tá sé oscailte do dhaoine idir 16 agus 65 bliana d’aois.

Cuireadh Cosaint Shibhialta ar bun sna 1950idí mar chuid de fhreagra Cosanta Náisiúnta ar ghuaiseacha féideartha a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn staid chogaidh, mar thitim radaighníomhach, cogaíocht bhitheolaíoch nó cheimiceach.

Tá Cosaint Shibhialta Luimnigh láidir ó thús na 1950idí nuair a rinneadh traenáil sna seirbhísí Maor, Leasa, Taismeach agus Tarrthála ag ionaid éagsúla ar fud an chontae.

Cuireadh oiliúint ar theagascóirí sa Scoil Náisiúnta um Chosaint Shibhialta a d’earcaigh agus a chuir oiliúint ar bhaill nua go háitiúil.

Nuair a tháinig deireadh leis an gCogadh Fuar ag deireadh na 1980í d’athraigh an bhéim ar Chosaint Shibhialta go dtí tacaíocht pobail agus freagairt éigeandála. Ina theannta sin, ullmhaíonn agus tugann baill na Cosanta Sibhialta oiliúint fhairsing chun a bheith in ann freagairt chuí a sholáthar mar sheirbhís chúltaca do na Seirbhísí Éigeandála Áitiúla i gcás éigeandála.

Is é fíor-neart na heagraíochta um Chosaint Shibhialta ná go dtugann na baill a gcuid ama, saineolais agus taithí ar bhealach deonach.

Ar ais go barr

Ranganna Oiliúna sa Chosaint Shibhialta

Reáchtáiltear ranganna oiliúna oibrithe deonacha do gach Seirbhís Cosanta Sibhialta i rith na bliana.

Bíonn ranganna ar siúl do gach ceann de na seirbhísí seo a leanas:

 • Seirbhís Dóiteáin Chúnta
 • Seirbhís Taismí
 • Seirbhís Chumarsáide
 • Seirbhís Tarrthála
 • Seirbhís Maor
 • Seirbhís Leasa

Déan teagmháil le hOifigigh Cosanta Sibhialta le do thoil chun oiliúint in aon cheann de na seirbhísí seo a phlé.

Cecilia O'Flaherty, hOifigigh Cosanta Sibhialta, 087 7624164, cecilia.oflaherty@limerick.ie

Leann Curtis, hOifigigh Cosanta Sibhialta, 061 556555, 086 0844807, leann.curtis@limerick.ie 

Ar ais go barr

This service is provided by

Fire and Emergency Services

Phone +353 61 556859
Location
Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78