Tuar an Daill

 

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh
Irleand V94 WV78

Fón: +353 61 556000
Facs: +353 61 496001
Ríomhphost: customerservices@limerick.ie

Éigeandáil (Lasmuigh d’Uaireanta Oifige)+353 61 417833