Deontas Forbartha Tithíochta 2023 do Chothabháil Spásanna Oscailte

Tá an Scéim seo deartha chun cuidiú le coistí cónaitheoirí pobail spásanna oscailte a chothabháil ina n-eastáit trí mhaoiniú a sholáthar chun féar a ghearradh.

***Tá deontas Cothabhála Spásanna Oscailte i bhForbailí Tithíochta 2023 dúnta anois d'iarratais.***

Tá foirmeacha iarratais agus sonraí maidir leis an méid thuas ar fáil ó:

An tSeirbhís do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe / Oifig Thuar an Daill
Luimneach
Fón: 061 556000
R-phost: customerservices@limerick.ie

Nó, tá foirmeacha iarratais ar fáil thíos.

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90