Suíomhanna Tréigthe

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freagrach as déileáil le suíomhanna tréigthe.

Ceadaíonn Acht Suíomhanna Tréigthe, 1990 don údarás áitiúil ionchúiseamh a chur ar úinéirí nach gcomhlíonann leis na fógraí freastalaithe, chun talamh a cheannach go héigeantach agus obair riachtanach a dhéanamh leo féin agus táille a ghearradh ar úinéirí as an gcostas.

Coimeádann an tÚdarás Áitiúil freisin taifead ar shuíomhanna tréigthe le luacháil orthu san áireamh.

Taifead ar Shuíomhanna Tréigthe

Tá cóip iomlán de Thaifead ar Shuíomhanna Tréigthe ar fáil le breathnú le linn uaireanta oifige ag an Roinn Áiseanna Maoine agus Pobail, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach nó leagan achoimrithe ar féidir a íoslódáil anseo.

Cad is suíomh tréigthe ann?

Sa dlí, ciallaíonn suíomh tréigthe aon talamh a bhaineann, nó a d’fhéadfadh sé baint, ar bhealach ábhartha, ó chonláiste, carachtar nó cuma an talaimh ar chomharsanacht an talaimh i gceisteanna i ngeall ar a leanas:

  • Talamh i gceist le struchtúir atá i ndáil dochrach, tréigthe nó contúirteach.
  • Dáil neamhairde, gránna nó samhnasach an talaimh le aon struchtúir an talaimh i gceist.
  • Láithreacht, carnadh nó bailiúchán an talaimh i gceist, le aon bhruscar, dramhaíl, smionagar nó fuíll, seachas nuair a bhíonn láithreacht, carnadh nó bailiúchán an bhruscair, dramhaíl nó fuíll sin ag eascrú ó chleachta cirt reachtúil nó dlí coiteann.

Cad a tharlaíonn más suíomh tréigthe é m’áitreabh féin?

Iarrtar ort de réir an dlí a chinntiú nach mbeidh d’áitreabh tréigthe nó d’fhéadfá a bheith faoi dliteanas ionchúisimh ag d’údarás áitiúil.

Tabharfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh comhairle duit trí shraith fógraí reachtúla ar cén ghníomh a theastaíonn agus an mian leis an údarás áitiúil an obair riachtanach a dhéanamh ar do shuíomh nó má táthar ag cur d’áitribh le Taifead ar Shuíomhanna Tréigthe. Sa chás sin, d’fhéadfadh tobhach a thabhairt do tháille.

I gcásanna áirithe d’fhéadfaí ceannachán éigeantach a lorg.

Faoi réir Achta Suíomhanna Tréigthe, 1990, is cion é:

  • Fógra a bhaint, a dhamáistiú nó a mhilleadh, póstáilte ag an údarás áitiúil maidir le suíomh tréigthe.
  • Gan cloí leis na bearta riachtanacha ag an údarás áitiúil chun cosc a chur ar áitreabh ó bheith aicmithe mar thréigthe laistigh tréimhse cionroinnte.
  • Gan fógra a thabhairt don údarás áitiúil maidir le aistriú talaimh nó úis i dtalamh (gan a bheith de réir uachta nó díthiomnachta) ó dhuine go duine. Ní mór don dá pháirtí fógra a thabhairt don údarás áitiúil i scríbhinn laistigh ceithre sheachtainí ón aistrithe.
  • Gan fógra a thabhairt don údarás áitiúil maidir le aistriú talaimh nó úis i dtalamh de réir uachta nó díthiomnachta. Ní mór don úinéir nua fógra a thabhairt don údarás áitiúil i scríbhinn laistigh sé mhí agus d’ionadaí an duine a bhfuil díthiomnacht an aistrithe tar éis tarlú faoina réir fógra a thabhairt don údarás áitiúil i scríbhinn laistigh dhá mhí.
  • Cosc a chur ar dhuine neamhúdaraithe ó aon ghnó údaraithe a dhéanamh ar an suíomh tréigthe. Is féidir leis an úinéir aighneachtaí reachtúla nó freagraí a dhéanamh maidir leis na fógraí a fhaigheann siad. D’ainneoin sin, moltar duit labhairt leis an Roinn go díreach chun ceisteanna a phlé de réir is a eascraíonn siad agus teacht ar réiteach.

Conas is féidir liom faisnéis a sholáthar ar shuíomh tréigthe i mo cheantar?

Más mian leat labhairt le duine éigin maidir le suíomh tréigthe i do cheantar, labhair le Áiseanna Maoine agus Pobail.

Áiseanna Maoine agus Pobail
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimneach V94 EH90

Fón: +353 61 557037

Buíochas leat cheana féin as do thacaíocht agus muid ag dul i ngleic le tréigeadh, folmhú agus athúsáid i do cheantar.

This service is provided by

Property and Community Facilities

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90