Suíomhanna Folamha

Ar an 1 Eanáir 2017, bhunaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh taifead ar shuíomhanna folamha i gcomhréir le riachtanais Achta Athshlánaithe Uirbigh agus Tithíochta 2015.

Is cuspóir leis an taifead suíomhanna folamha a aithint laistigh limistéir fheidhmiúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gcomhréir le riachtanais an achta. Beidh suíomhanna a chuirfear ar an taifead faoi réir forálacha tobhaigh suímh folamh faoin acht.

Tugann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh athbhreithniú ar shuíomhanna ar feadh na cathrach agus contae. Nuair a bhíonn an Comhairle sásta go gcloíonn an suíomh le riachtanais an rialacháin, tugadh fógra do na úinéirí maoine sin agus cuireadh an suíomh(na suíomhanna) isteach ar Taifead ar Shuíomhanna Folamha. I gcomhair a thuilleadh faisnéise maidir le Acht Athchóirithe Uirbigh agus Tithíochta 2015 cliceáil anseo.
 

Faisnéis Teagmhála

I gcomhair a thuilleadh faisnéise nó chun faisnéis a sholáthar maidir le suíomh folamh i mo cheantar, labhair le:

Áiseanna Maoine agus Pobail
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimneach V94 EH90

Fón: +353 61 557037

This service is provided by

Property and Community Facilities

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90