Plean Limistéir Áitiúil - Tobar Phádraig

Is cáipéis dlíthiúil é Plean Limistéir Áitiúil Thobar Phádraig agus is ráiteas poiblí é ar pholasaithe pleanála. Tá sé bailí ar feadh sé bhliana ón ndáta a ghlacann an Comhairle é.