Plean Limistéir Áitiúil - Mainistir na Féile

Is cáipéis dlíthiúil é Plean Limistéir Áitiúil Mhainistir na Féile agus is ráiteas poiblí é ar pholasaithe pleanála. Tá sé bailí ar feadh sé bhliana ón ndáta a ghlacann an Comhairle é.