Plean Limistéir Áitiúil - An Cheapach Mhór

Is cáipéis dlíthiúil é Plean Limistéir Áitiúil na Ceapaí Móire agus is ráiteas poiblí é ar pholasaithe pleanála. Tá sé bailí ar feadh sé bhliana ón ndáta a ghlacann an Comhairle é.