Plean Limistéir Áitiúil - Ceantair an Deiscirt

Tugtar fógra leis seo gur ghlacadh leis go ndearna Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i gcomhréir le forálacha an Achta thuas, Plean Limistéir Áitiúil Cheantair an Deiscirt 2021 - 2027, glactha ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 19ú Aibreáin 2021. Beidh Plean an Limistéir Áitiúil i bhfeidhm ón 31 Bealtaine 2021.

Is féidir breathnú ar chóip de Phlean an Limistéir Áitiúil i dteannta le Ráiteas Measúnaithe Comhshaoil Straitéisigh, Ráiteas Tionchar Natura agus Measúnú Rioscaí Tuilte Straitéisigh in oifigí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gCé na gCeannaithe, go laethúil (seachas laethanta saoire poiblí) ó Luain go hAoine idir 9rn agus 5in. Is féidir breathnú freisin ar chóip den Phlean i Leabharlanna Poiblí sa Ghráinseach agus Tuar an Daill le linn uaireanta oscailte normálta.

Tá Plean Limistéir Áitiúil i dteannta le Ráiteas Measúnaithe Comhshaoil Straitéisigh, Ráiteas Tionchar Natura agus Measúnú Rioscaí Tuilte Straitéisigh ar fáil le n-íoslódáil sna cáipéisí chúnta thíos.

Is féidir an Plean a cheannach freisin ar phraghas €25.00 ón Stiúrthóireacht Forbartha Eacnamaíoch, Cé na gCeannaithe, Luimneach.

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000