Plean Limistéir Áitiúil - An Brú

Is cáipéis dlíthiúil é Plean Limistéir Áitiúil An Bhrú agus is ráiteas poiblí é ar pholasaithe pleanála. Tá sé bailí ar feadh sé bhliana ón ndáta a ghlacann an Comhairle é.