Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028

D’fhoilsigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Dréacht ar Phlean Forbartha ar an 26 Mheithimh 2021. Tugann an Plean leagan amach ar straitéis ghinearálta chun pleanála chuí agus forbartha inbhuanaithe an limistéir fheidhmigh Luimnigh thar tréimhse sé bhliana idir 2022 agus 2028.

Tugann an plean straitéis agus plean gníomhaíochta i gcomhair a thuilleadh infheistíochta caipitil agus forbartha.

Download the latest documents

This service is provided by

Place-Making and Public Realm

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, 7/8 Patrick Street, Limerick, V94 XF67