Plean Chreat Comhtháite Straitéisigh

Is plean creata idir-dlínse bunaithe ar talamh agus ar muir é Plean Creatlaigh Comhtháite Straitéisigh (SIFP) d’Inbhir na Sionainne chun treoir a thabhairt d’fhorbairt agus bainistíocht Inbhir na Sionainne.

Tá sé coimisiúnaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Comhairle Contae an Chláir, Comhairle Contae Chiarraí, Forbairt na Sionainne agus Comhlacht Cuain Sionainne Fhainge.

Fuair an tionscadal maoirseacht ó ghrúpa stiúrtha il-ghníomhaireachta comhdhéanta le thuasluaite agus geallshealbhóirí eile a bhfuil leas acu san Inbhear. Foilsíodh anois Plean Creatlaigh Comhtháite Straitéisigh (SIFP) d’Inbhir na Sionainne i ndiaidh próisis comhairliúcháin poiblí forleathan. Bhí SIFP seolta ar an 22ú Samhna 2013.

I gcomhair a thuilleadh eolais déan clic anseo.

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000