Scéim Infheistíochta ar Oidhreacht Thógtha

Fógraíodh mionsonraí ar Bhabhta 2022 Scéime Infheistíochta ar Oidhreacht Thógtha agus Ciste Struchtúir Stairiúla ag Mr. Malcolm Noonan, T.D., an tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin.

Le hObair Chaomhnaithe ar Struchtúir Cosanta, Struchtúir Cosanta Molta, agus Struchtúir laistigh Limistéir Caomhnaithe Ailtireachta nó conláiste Séadchomhartha Náisiúnta.

Is mar a leanas príomh-phointí na Scéime:

  • Is mian le Scéim Infheistíochta ar Oidhreacht Thógtha spreagadh le infheistíocht chaipitil príobháidí i dtionscadail caomhnaithe ar scála beag, a dteastaíonn go leor oibre uathu.
  • Áireofar le foirgnimh incháilithe Struchtúir Cosanta; Struchtúir Cosanta Molta (ar chóir a chur leis an Taifead ar Struchtúir Cosanta roimh 31/12/2022); Struchtúir a chuidíonn le carachtar Limistéir Caomhnaithe Ailtireachta
  • Tacú le fostaíocht ghairmithe caomhnaithe oilte agus le taithí, oibrithe ceirde agus trádálaithe
  • Íosmhéid bronnta: €2,500 do chontae na Mí. Uasmhéid bronnta: €15,000 le uasmhéid sochair caighdeánach 50% maidir le bearta agus tionscnaimh eile maoinithe go poiblí
  • Ní mór d’obair faofa faoin scéim seo cloí le gach riachtanais reachtúla lena n-áirítear an riachtanas ar chead pleanála, nuair is oiriúnach

Ba chóir Foirmeacha Iarratais Comhlíonta (Foirm A) i dteannta le gach cáipéisíocht thacaíochta a sheoladh chuig Oifig Chaomhnaithe Ailtireachta, An Roinn Seirbhísí Pleanála agus Comhshaoil, Tuar an Daill, Luimneach, V94 WV78.

Tabhair faoi deara: Tá suim €188,800 leithdháilte le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Is dócha go mbeidh éileamh ard agus úsáidfear próiseas measúnaithe dian chun tionscadail a roghnú i gcomhair molta chuig an Aire Stáit agus Oidhreachta chun faofa. 

Bhí an dáta dúnta chun iarratais a fháil faoi réir forálacha Scéime Infheistíochta ar Oidhreacht Thógtha ar Dé hAoine 21 Eanáir 2022.

Tá a thuilleadh faisnéise agus Pacaí Iarratais don Scéim ar fáil ó:

Stephen O’Brien
Oifigeach Caomhnaithe Ailtireachta
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Seirbhísí Pleanála agus Chomhshaoil
Tuar an Daill
Luimneach V94 WV78


Ríomhphost: stephen.obrien@limerick.ie 
Phone: +353 61 556323

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67