Ciste Séadchomharthaí Pobail

Fógraíodh mionsonraí ar Bhabhta 2022 Ciste Séadchomharthaí Pobail ag Mr. Malcolm Noonan, T.D., an tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin. Tá airgead ar fáil chun cuidiú le obair chuí ar Shéadchomharthaí Seandálaíoch atá san áireamh le Taifead ar Shéadchomharthaí agus Suíomhanna faoi Acht Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 (de réir leasaithe) agus/nó aitheanta i dTaifead ar Shéadchomharthaí agus Suíomhanna curtha le chéile ag Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta.

Beidh tionscadail incháilithe faighte ó na catagóirí a leanas:

  1. Tionscadail molta ag Údarás Áitiúil maidir le séadchomharthaí seandálaíocha in úinéireacht phoiblí, ina raibh béim oidhreachta shoiléir agus sochar pobail nó poiblí cruthaithe.
  2. Tionscadail molta ag Údarás Áitiúil le iarratais ó iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail atá mar úinéirí nó caomhnóirí séadchomharthaí seandálaíocha ábhartha, nuair a bhíonn leas inbhraite don phobal.
  3. Tionscadail le béim oidhreachta sonraithe go soiléir agus leas pobail nó poiblí molta go díreach don Roinn ag eagraíocht maoinithe ag an Stát ag obair sa limistéar oidhreachta.

Tá 3 Shruth maoinithe ar fáil d’iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail:

Cuirfidh Sruth 1 deontais ar fáil ar suas go dtí €85,000 dírithe ar dheisiúcháin riachtanacha agus obair chaipitil chun caomhnaithe séadchomharthaí seandálaíocha.

Is féidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh suas go dtí dhá (2) thionscadal a sheoladh sa chatagóir sin ó iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail chuig an Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta i gcomhair breithniúcháin.

Cuirfidh Sruth 2 deontais ar fáil i gcomhair suas le €30,000 chun forbartha Pleananna Bainistíochta ar Chaomhnú/ Tuarascálacha/ Measúnuithe dírithe ar bhearta aitheanta um chaomhnú agus cothabháil séadchomharthaí seandálaíocha.

Is féidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh suas go dtí dhá (2) thionscadal a sheoladh sa chatagóir sin chuig an Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta i gcomhair breithniúcháin.

Cuirfidh Sruth 3 deontais ar fáil ar suas go dtí €30,000 chun infreastruchtúir rochtana agus tuiscint a fheabhsú (lena n-áirítear bearta sábháilteachta Covid-19) ag séadchomharthaí seandálaíocha)

Is féidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh suas go dtí dhá (2) thionscadal a sheoladh sa chatagóir sin chuig an Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta i gcomhair breithniúcháin.

Tá mionsonraí iomlán na n-iarratas sin leagtha amach i Meamram Míniúcháin Chiste Séadchomharthaí Pobail CMF2022, ar féidir teacht air sna cáipéisí tacaíochta ag deireadh an leathanaigh seo.

Tá Ciste Séadchomharthaí Pobail 2022 agus cáipéisíocht bhreise ar fáil le íoslódáil ó na cáipéisí tacaíochta ag deireadh an leathanaigh seo.

Bhí dáta dúnta do na iarratais sin ar Dé Máirt 15ú Feabhra 2022

Faisnéis Teagmhála:

Sarah McCutcheon
Seandálaí an Údaráis Áitiúla
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Réim Phoiblí agus Déanamh Áite
Cé na gCeannaithe
Luimneach V94 EH90

Má bhíonn ceisteanna agat, labhair le:

R-phost: siobhan.oconnor@limerick.ie
Fón: +35361 557428

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67