Ciste Séadchomharthaí Pobail

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag lorg iarratais ó bhaill den phobal agus/nó ó ghrúpaí pobail do Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2023.

Tá an ciste seo chun cabhrú le hoibreacha cuí ar Shéadchomharthaí Seandálaíochta atá san áireamh i dTaifead na Séadchomharthaí & Áiteanna faoi Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 (arna leasú) agus/nó aitheanta sa Taifead Láithreáin agus Séadchomharthaí arna dtiomsú ag an tSeirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.

Tá 3 Shruth de mhaoiniú 100% ar fáil d’iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail.

Molfaidh an tÚdarás Áitiúil dhá thionscadal incháilithe do gach ceann de na 3 Shruthanna de bhun iarratais ó iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail atá ina n-úinéirí nó ina bhfeighlí ar shéadchomharthaí seandálaíochta ábhartha áit a bhfuil leas poiblí inbhraite.

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas chuig Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ná 4in Dé Luain 30 Eanáir 2023.

  • Cuirfidh Sruth 1 deontais suas le €100,000 dírithe ar dheisiúcháin riachtanacha agus oibreacha caipitil chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú.
  • Cuirfidh Sruth 2 deontais suas le €30,000 ar fáil chun Pleananna/Tuarascálacha/Measúnuithe Bainistíochta Caomhantais a fhorbairt atá dírithe ar bhearta a aithint do chaomhnú agus do chothabháil séadchomharthaí seandálaíochta.
  • Cuirfidh Sruth 3 deontais suas le €30,000 ar fáil chun bonneagar rochtana agus léirmhíniú a fheabhsú (lena n-áirítear bearta sábháilteachta Covid-19) ag séadchomharthaí seandálaíochta.

Tá sonraí iomlána leagtha amach i Meabhrán Mínithe Chiste na Séadchomharthaí Comhphobail CMF2023 atá le fáil sna doiciméid tacaíochta ag deireadh an leathanaigh seo.

Déan an Fhoirm Iarratais a phriontáil agus a chomhlánú le do thoil agus cuir isteach mar aon le Ráiteas Modha agus aon doiciméad eile a theastaíonn chuig:

Sarah McCutcheon
Seandálaí Údaráis Áitiúil
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Ríocht Poiblí & Comhfhorbairt Áite
Cé na gCeannaithe
Luimnigh V94 EH90

Má tá aon cheist agat déan teagmháil le:

Ríomhphost: siobhan.oconnor@limerick.ie 
Fón: +353 61 557428

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67