Scéim Infheistíochta Na hOidhreachta Tógtha 2024 (SIOT)(BHIS)

Táthar ag glacadh le hiarratais anois ar na deontais chaomhantais seo a leanas: Scéim Infheistíochta Na hOidhreachta Tógtha 2024 (SIOT)(BHIS)

Caithfear gach iarratas le tabhairt isteach a bheith i gcóip crua, chuig an Aonad Oidhreachta, Pleanáil Chun Chinn & Réimse Poiblí, Comhairle Chontae agus Cathrach Luimnigh, 1ú Urlár de Seanteach Cúirte, Cé na gCeannaithe, Luimneach, V94EH90 faoi 5 i.n. 24ú Eanair 2024. Ní ghlachfar le n-iarratais neamhiomlán nó siúd atá faighte tar éis 24ú Eanair 2024.

Le tuilleadh eolais ar SIOT tabhair amharc le do thoil, ar Ciorclán CSF/2023 thíos.

Ciorclán SIOT /2024 thío.

Foirm Iarratais do SIOT thíos.

Cáipéisi treórach.

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha (www.gov.ie) available on gov.ie - Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha (www.gov.ie).

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67