Ciste Séadchomharthaí Pobail 2024

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag lorg iarratais ó bhaill den phobal agus/nó ó ghrúpaí pobail do Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2023. Tá an ciste seo chun cabhrú le hoibreacha cuí ar Shéadchomharthaí Seandálaíochta atá san áireamh i dTaifead na Séadchomharthaí & Áiteanna faoi Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 (arna leasú) agus/nó aitheanta sa Taifead Láithreáin agus Séadchomharthaí arna dtiomsú ag an tSeirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.

Tá 3 Shruth de mhaoiniú 100% ar fáil d’iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail:
Molfaidh an tÚdarás Áitiúil dhá thionscadal incháilithe do gach ceann de na 3 Shruthanna de bhun iarratais ó iarratasóirí príobháideacha agus/nó grúpaí pobail atá ina n-úinéirí nó ina bhfeighlí ar shéadchomharthaí seandálaíochta ábhartha áit a bhfuil leas poiblí inbhraite.

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas chuig Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ná 1 Feabhra 2024.

Cuirfidh Sruth 1 deontais suas le €100,000 le haghaidh deisiúcháin riachtanacha agus oibreacha caipitil chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú.

Cuirfidh Sruth 2 deontais suas le €30,000 chun Pleananna/Tuairiscí Bainistíochta Caomhnaithe agus Mionsonraíocht Oibreacha a Fhorbairt atá dírithe ar bhearta a aithint chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú agus ar rochtain phoiblí a fheabhsú.

Cuirfidh Sruth 3 Deontais suas le €30,000 chun bonneagar rochtana agus tionscadail le léirmhíniú a fheabhsú (fíorúil/ar líne san áireamh), agus oibreacha éigeandála caomhnaithe mionscála ag séadchomharthaí seandálaíochta

Tá sonraí iomlána leagtha amach i Meabhrán Mínithe Chiste na Séadchomharthaí Comhphobail CMF2023 atá le fáil sna doiciméid tacaíochta ag deireadh an leathanaigh seo.

Déan an Fhoirm Iarratais a phriontáil agus a chomhlánú le do thoil agus cuir isteach mar aon le Ráiteas Modha agus aon doiciméad eile a theastaíonn chuig:

Sarah McCutcheon
Seandálaí Údaráis Áitiúil
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh V94 EH90

 Má tá aon cheist agat déan teagmháil le:

Ríomhphost: archaeology@limerick.ie Fón: +353 061 557289

 

Maoiniú atá ar fáil - Cad a Mhaoineofar

Sruth

Maoiniú atá ar fáil

Cad a mhaoineofar

Deontas Uasta

1

Deontais suas le €100,000 le haghaidh deislúcháin riachtanacha agus oibreacha caipitil chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú.

Deisiúcháin riachtanacha agus oibreacha caipitil chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú

100% de na costais incháilithe

2

Deontais suas le €30,000 chun Pleananna/Tuairiscí Bainistíochta Caomhnaithe agus Mionsonraíocht Oibreacha a Fhorbairt atá dírithe ar bhearta a aithint chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú agus ar rochtain phoiblí a fheabhsú.

Pleananna/Tuairiscí Bainistíochta Caomhantais agus Mionsonraíocht Oibreacha atá dírithe ar bhearta a aithint chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú agus ar rochtain phoiblí a fheabhsú

100% de na costais incháilithe

3

Deontais suas le €30,000 chun bonneagar rochtana agus tionscadail le léirmhíniú a fheabhsú (fíorúil/ar líne san áireamh), agus oibreacha éigeandála caomhnaithe mionscála ag séadchomharthaí seandálaíochta.

Feabhsú bonneagair rochtana, tionscadail léirmhínithe agus oibreacha éigeandála caomhnaithe mionscála ag séadchomharthaí seandálaíochta

100% de na costais incháilithe

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67