Cathain a theastaíonn Cead Pleanála Uaim?

Teastaíonn cead pleanála i gcomhair aon fhorbairtí talaimh nó maoine mura bhfuil an fhorbairt díolmhaithe go sonrach ón riachtanas sin. 

Forbairtí

Obair ar talamh nó foirgnimh; (tógáil, scartáil, modhnú), athrú ábhartha ar úsáid an talaimh nó na bhfoirgneamh (athrú ábhartha).

Cén fhorbairtí nach dteastaíonn cead pleanála uathu?

Ní theastaíonn cead pleanála ó fhorbairtí díolmhaithe. Tá catagóirí forbartha díolmhaithe leagtha amach i nDlí Pleanála. De ghnáth tagraíonn siad d’fhorbairtí mion, amhail síneadh le tithe. Ní mór tagairt a dhéanamh don rialachán le cinntiú go bhfuil an fhorbairt laistigh teorainneacha díolmhaithe. Má sháraíonn an fhorbairt áirithe na teorainneacha liostaithe, ní bhainfidh na díolúiní a thuilleadh.

I gcomhair a thuilleadh faisnéise maidir le Forbairt Díolmhaithe, cliceáil anseo.
 

Cineálacha ceada pleanála

Cead Iomlán: Chun iarratas a dhéanamh ar chead iomlán, is gá don iarratasóir pleananna agus mionsonraí go léir a sheoladh ar an bhforbairt. Sa chás sin, ceadóidh iarratas rathúil don iarratasóir tús a chur le forbairt má bhíonn teidlíocht aige nó aici chuige sin.

Cead Luaite: Ciallaíonn cead luaite gur aontaigh an t-údarás pleanála leis an bhforbairt mholta i bprionsabal. Más mian leis an iarratasóir cead iomlán a fháil, ní mór dóibh iarratas a dhéanamh ar ‘chead i ndiaidh bronnta ceada luaite'.

Cead i nDiaidh Ceada Luaite: Leanann an cineál seo iarratas bronnadh ceada luaite. Soláthraíonn sé chun pleananna mionsonraithe agus líníochtaí a sheoladh ar an bhforbairt mholta.

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67