Réigiún Dramhaíola an Deiscirt

Is cuid de Réigiún Dramhaíola an Deiscirt í Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. I mí na Bealtaine 2015, seoladh Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 mar aon leis an Tuarascáil Tionchair Natura agus an Ráiteas um Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (MSC) gaolmhar.