Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (WEEE)

Is éard atá i gceist le Dramhaíl WEEE ná ann aon rud a thugann cadhnra nó plocóid cumhacht dó. Ná cuir Dramhaíl WEEE nó cadhnraí úsáidte san araid bhruscair ghinearálta. Tóg Dramhaíl WEEE ar ais ag an díolphointe nuair atá earra nua cosúil leis á cheannach agat nó tabhair leat chuig Ionad Athchúrsála Luimnigh atá saor in aisce.

ERP - Don't Waste a Day

Táimid go léir ag caitheamh beagán ama bhreise sa bhaile na laethanta seo. Mar sin, más rud go bhfuil seanfhearais leictreonacha stóráilte agat, is é seo an t-am iontach chun do theach a ghlanadh ó thranglam. Ná cuir lá amú ag smaoineamh air. Déan athchúrsáil saor in aisce ag do mhiondíoltóir leictreachais áitiúil nó ionad athchúrsála.

Tá níos mó gléasanna leictreonacha agus cliste ann ná mar atá daoine ar domhan, agus go leor acu nach n-úsáidtear a thuilleadh atá i dtarraiceáin. Cuimhnigh ar an “riail 1-2” agus ná cuir lá amú ag smaoineamh air, déan athchúrsáil.

Tá sé mar aidhm ag an nGeilleagar Ciorclach táirgí agus earraí a chruthú ar féidir iad a athchúrsáil, a athúsáid agus a dheisiú. Ná cuir lá amú, déan athchúrsáil. Agus cuidigh leis an ngeilleagar ciorclach a fhíorú.

Má tá seanfhearais leictreonacha stóráilte agat, is é seo an t-am iontach chun fáil réidh le tranglam. Ná cuir lá amú ag smaoineamh air. Athchúrsáil do sheanearraí go léir saor in aisce.

Agus níos mó ná leath de na cadhnraí úsáidte go léir athchúrsáilte in Éirinn anuraidh, leanaimis ag cabhrú lenár dtimpeallacht. Ná cuir lá amú ag smaoineamh air. Déan do chadhnraí a athchúrsáil saor in aisce ag d’ollmhargadh áitiúil nó san ionad athchúrsála áitiúil.

An raibh a fhios agat nach gcuirtear rudaí beaga leictreacha isteach in araid athchúrsála nó dramhaíola ginearálta? Leanaimis ag tógáil ar dhea-nósanna. Ná cuir lá amú ag smaoineamh air. Déan do dhramhaíl leictreach a athchúrsáil saor in aisce ag do mhiondíoltóir leictreachais áitiúil nó ionad athchúrsála.

Is féidir cadhnraí dramhaíola tí a thabhairt chuig:

  • Scoileanna atá rannpháirteach i mbailiúchán athchúrsála chadhnra scoile Ardán Athchúrsála na hEorpa
  • Aon mhiondíoltóir a dhíolann cadhnraí
  • Ionad Athchúrsála i Luimneach

Le buíochas ó @ERPIreland agus @MyWasteIreland.