Bainistiú Dramhaíola sa Bhaile

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tiomanta do ghníomhaíocht dhearfach ar bhainistiú dramhaíola a chur chun cinn. Is féidir leat cabhrú trí chur chuige Laghdaigh, Athúsáide, Deisiúchán agus Athchúrsála a ghlacadh i do theach nó i do ghnó.

Chun eolas a fháil faoi bhainistiú do dhramhaíl chun cabhrú le leathadh Covid-19 a chosc, tabhair cuairt ar mywaste.ie.

Ag Cur d’Araid amach

Covid-19 - Putting Out Your Bins Notice

Conas do Dhramhaíl a Bhainistiú má tá Covid19 ort

Covid-19 Managing Your Waste Notice

Bainistiú Dramhaíola sa Bhaile

Chun an foilseachán is déanaí maidir le Bainistiú Dramhaíola sa Bhaile - ‘Easy Being Green’ a íoslódáil, cliceáil anseo.Íoc de réir Úsáide

I mí Iúil 2017, d’fhógair an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide nach gceadódh siad táillí ar araidí ar ráta comhréidh a chur i bhfeidhm a thuilleadh.

Úsáideann cuideachtaí bailithe dramhaíola ceadúnaithe go leor roghanna nó meascán de mhodhanna chun na táillí a íoc ar nós táillí seasta, íoc in aghaidh an bhailiúcháin, íoc in aghaidh an chileagraim, íoc de réir meáchain, agus táillí bhanda meáchain. Beidh táillí seasta fós ceadaithe ach beidh ar na cuideachtaí bosca bruscair táille a bhaineann leis an méid dramhaíola a tháirgeann teaghlach a ionchorprú freisin.

Má tá cónaí ort i mbaile le daonra os cionn 500, ní mór do do sholáthraí araidí donna a thabhairt duit le haghaidh dramhaíola bia agus dramhaíl orgánach eile.

Ar ais go barr

Bailiúcháin Dramhaíola Deighilte

Cuireann conraitheoirí bailithe dramhaíola príobháideacha a bhfuil rialaithe bailiúchán dramhaíola deighilte ar fáil duit. Ní mór do sheirbhís bailithe dramhaíola trí-araid a bheith curtha ar fáil do shealbhóirí tí i ngach ceantar ina bhfuil daonra níos mó ná 500 duine.

 1. Araid dhonn le haghaidh dramhaíola orgánach
 2. Araid thirim in-athchúrsáilte
 3. Araid líonta talún/araid do dhramhaíola ginearálta

Ní mór do sheirbhís bailithe dhá araid ar a laghad a bheith curtha ar fáil i ngach réimse eile.

 1. Araid thirim in-athchúrsáilte
 2. Araid líonta talún/araid do dhramhaíola ginearálta

Chun fáil amach céard atá le déanamh le d’athchúrsáil agus cén áit a dtéann na cineálacha athchúrsála, cliceáil anseo.

Cliceáil anseo le haghaidh aistriúcháin Polainnis, Sínise agus Rúisise ar an liosta athchúrsála.

Ní mór bailitheoir dramhaíola, a bhfuil ceadúnas bailithe dramhaíola acu, a úsáid i gcónaí. Coinnigh taifead i gcónaí ar do sheirbhís bailithe dramhaíola agus d’admhálacha.

Tá roinnt sealbhóirí tí i dteideal cúnaimh le costas a gcuid bruscair tí a bhailiú. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Scéim um Tharscaoileadh Bhailiúcháin Bruscair cliceáil anseo.

Ar ais go barr

Bailitheoirí Dramhaíola Tí

Ag feidhmiú i limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Tabhair faoi deara le do thoil, ní liosta críochnúil an liosta seo agus go bhfuil sé bunaithe ar shonraí 2016. Tá tuilleadh eolas ar fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola. Cliceáil anseo.

Is féidir leat liosta Bailitheoirí Dramhaíola a íoslódáil freisin. Cliceáil anseo.

Le haghaidh liosta de na hábhair is féidir leat a chur isteach i d’araid athchúrsála tí, tabhair cuairt ar Liosta Athchúrsála na hÉireann.

Ar ais go barr

Araid Dhonn: Cén fáth ar chóir duit é a úsáid?

 • Ní rachaidh do bhia dramhaíola chuig líonadh talún agus déantar é a athphróiseáil ina tháirge úsáideach.
 • Tá tú ag cabhrú leis an timpeallacht.
 • Chun cloí le reachtaíocht an AE, na hÉireann agus fodhlíthe áitiúla.

Leid Cabhrach: Líneáil d’araid le nuachtán agus nuair atá an araid á gcur amach agat, ní mór do chlúdach na haraide a bheith dúnta. Bain úsáid as d’araid dhonn le haghaidh dramhail bia, múirín baile agus amhábhar orgánach!

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar BrownBin.ie.

Ar ais go barr

Home Composting

Home Composting from Limerick City and County Council on Vimeo.

Back to top

AnchorGrass clippings

Grass clippings should be presented in a separate waste container if provided by collectors or brought to a Limerick Recycling Centre, or composted at home. 

 • To Read our Home Composting Mini Guide click here.
 • To Read how to dispose of household green and garden waste correctly click here.

Ar ais go barr

Glass Bottles and Jars

Glass bottles and jars should be put in a separate waste container if provided by collectors, or brought to a local bring centre/bank. Find a list of Limerick bottle banks click here.
 
Do not put construction and demolition waste such as clay, stone, concrete and similar materials in the residual waste container. Bring it to a Limerick Recycling Centre instead.

Ar ais go barr

Burning Waste is Illegal

Burning waste in your home or business is illegal and has a significant negative impact on the local environment and may also affect your health.

 • To read our leaflet Burning Waste is Illegal click here.
 • To view a video on the burning of waste click here.

Ar ais go barr

Bulky Waste 

Bulky waste includes mattresses, beds, and attic or shed clear-outs.    

How to dispose of bulky waste:

 • ​Use a permitted waste collector who will come directly to your home to remove bulky waste items on an appointment basis.
 • Hire a skip from a permitted waste collector.
 • Bring directly to an authorised waste transfer station.
 • Bring certain items to a Limerick Recycling Centre.

When using permitted waste collectors:

 • Ensure that the waste collector has a permit for the type of waste they are collecting. Visit the National Waste Collection Permit Office website for a full list of waste collection service providers and what they are permitted to collect.
 • ​Ask to see your waste collectors waste collection permit.
 • Note the time and date of the collection and the licence number of the vehicle.
 • Always, always get a receipt. 

Please Note: It is a crime to hire an illegal (unpermitted) waste collector or skip operator, and to do so could lead to prosecution.

Limerick Man with a Van from Limerick City and County Council on Vimeo.

Ar ais go barr

Waste WEEE

Waste WEEE is anything powered by a battery or a plug. 

Do not put Waste WEEE or used batteries in the general waste bin. 

 • Take back Waste WEEE at point of sale when you are purchasing a new similar item.
 • Bring to a Limerick Recycling Centre free of charge.

Waste household batteries can be brought to:  

 • Schools who are participating in the European Recycling Platform school’s battery recycling collection.
 • Any retailer selling batteries.
 • A Limerick Recycling Centre.

Don't Waste a Day! from Limerick City and County Council on Vimeo.

For more about Waste WEEE, click here.

Ar ais go barr

Household Hazardous Waste

Try to avoid using household hazardous waste by using more environmentally friendly methods. When this is not possible, purchase the products in minimal sizes and use sparingly. 

 • To read about Greener Cleaning from the Southern Waste Region click here.
 • To read about gardening from the Southern Waste Region click here.

Do not dispose of any household hazardous waste in your wheelie bin, at landfill sites or down the drain. Keep all household hazardous waste in it's original containers. 

The following household hazardous waste is accepted at Limerick Recycling Centre.

 • Oils
 • Oil filters
 • Oil based thinners
 • Paints
 • Laquer
 • Varnish
 • Floursecent tubes
 • Aerosols

Ar ais go barr

Further Reading

Ar ais go barr