An Plean Bainistíochta Bruscair 2019-2022

Ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh leis an bPlean Bainistíochta Bruscair 2019-2022 ag cruinniú Mheán Fómhair 2019. Leagtar amach sa phlean cuspóirí agus gníomhartha chun bruscar a chosc, a rialú agus a bhainistiú don tréimhse 2019-2022.