Tá sé mídhleathach Dramhaíl a Dhó

Cuireann na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dhiúscairt Dramhaíola Trí Dhó a Chosc), 2009 (arna leasú) cosc go háirithe ar dhiúscairt dramhaíola tí agus tráchtála trí dhó, ar a dtugtar dó sa chúlchlós freisin.

Déanann na rialacháin seo diúscairt dramhaíola trí dhó a dhéanamh ina chion faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987 agus faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 (arna leasú) go soiléir.

Áirítear leis seo dramhaíl a dhó i:

  • Tinteán sa bhaile
  • Loisceoir baile
  • Bairille
  • Tine chnámh d'aon chineál

Cloí leis an Dlí

Is cion é dramhaíl a dhó, ar féidir é a ionchúiseamh ag Leibhéal na Cúirte Dúiche a bhfuil fíneálacha troma suas le €5,000 i bhfeidhm nuair a chiontaítear é.

Download the latest documents