Reachtaíocht um Athrú Aeráide

D’fhógair an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a bhí ann ag an am, Alan Kelly, T.D., foilsiú an Bhille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015.

Leagtar amach sa Bhille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 an cuspóir náisiúnta aistriú go geilleagar ísealcharbóin, atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de sa tréimhse suas go dtí an bhliain 2050, agus an bhliain sin san áireamh.

Léigh an Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015, cliceáil anseo.

Léigh Seasamh Beartais Náisiúnta Éireann um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, cliceáil anseo.