Glanadh Sráide

Cuireann Bóithre, Trácht agus Glanadh seirbhís scuabtha sráide meicniúil ar fáil 365 lá sa bhliain.

Cuireann oifigí an cheantair chontae seirbhís scuabtha sráide ar fáil i mbailte Chontae Luimnigh.

Cuimsíonn an tSeirbhís Glantacháin Sráide:

  • Araidí poiblí a fholmhú
  • Spraeáil fichilí
  • Baint graifítí
  • Guma coganta a bhaint
  • Cothabháil troscáin sráide
  • Faireachán a dhéanamh ar dhumpáil mhídhleathach. 

Tacaíonn criúnna glantacháin sráide le Grúpaí Náisiúnta Glantacháin Earraigh, Cumainn Áitritheoirí agus Bailte Slachtmhara lena dtionscnaimh slachtmhara.

 

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000