Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Bhí comhairleoir Gerald Mitchell tofa chun poist Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gcruinniú bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 30 Meitheamh 2023.

Cllr. Is ionadaí é Mitchell ar Dúiche Bardais na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg.

Chun dul i dteagmháil le Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, seol r-phost chuig mayor@limerick.ie.

Cliceáil anseo i gcomhair faisnéise maidir le cuireadh a thabhairt don Méara chun freastal ar fheidhmeannas.                  

Is Leas-Mhéara é Comhairleoir Dan McSweeney le Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Bhí sé tofa chun an bpost i gcruinniú bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 30 Meitheamh 2023.

Cllr. Déanann McSweeney ionadaíocht ar Dúiche Uirbeach Luimnigh.

Chun dul i dteagmháil le Dan McSweeney, Leas-Mhéara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, seol r-phost chuig dan.mcsweeney@limerick.ie.