Staidéir Áitiúil

Feidhmíonn an Roinn Staidéir Áitiúil mar ionad tagartha agus taighde don daonra áitiúil agus d’iarratais ó thar lear.

  • Local Studies

Tá bailiúchán cuimsitheach leabhar, irisí, nuachtáin agus ábhar closamhairc bailithe thar na blianta agus is féidir sonraí a fheiceáil ar an gcatalóg, cliceáil anseo.

Tá úsáid na n-áiseanna sa rannán seo oscailte do chách agus níl aon táillí i gceist ach amháin le haghaidh fótachóipeála agus priontála.

Chomh maith leis an iliomad ábhar tagartha stairiúil atá ar fáil, tá bailiúchán fairsing d’ábhair a bhaineann le Luimneach coinnithe anseo. Is áis riachtanach é an cnuasach áitiúil seo d’aon duine atá ag déanamh taighde ar stair Luimnigh.

Is é Cartlann Staidéir Luimnigh an stór do chartlanna rialtais áitiúil i gContae Luimnigh a chlúdaíonn cartlanna na n-údarás áitiúil agus taifid riaracháin na gcomhlachtaí níos sine lena n-áirítear Bord Caomhnóirí agus Comhairlí Ceantair Tuaithe. Clúdaíonn an tseirbhís freisin cartlanna de bhunús príobháideach a bhaineann leis an gcontae. Tá sonraí iomlána ar na sealúchais ar fáil ó Roinn Staidéir Áitiúil Luimnigh.

Faightear rochtain ar chartlanna trí choinne. Chun sonraí a fháil faoi na bailiúcháin atá ar fáil nó chun coinne a shocrú le do thoil:

Déan teagmháil le Roinn an Staidéir Áitiúil

Roinn an Staidéir Áitiúil
Leabharlann Pobail Chrois Theach Faire
Maigh Rois, Luimneach
Fón: 061 557726
Ríomhphost: localstudies@limerick.ie

This service is provided by

Libraries, Gallery and Museum

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council Headquarters, Merchants Quay, Limerick, V94 EH90