+CityxChange

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh mar chuid den tionscadal úrnua +CityxChange (Malartú Cathrach Dearfach) a fuair maoiniú ó chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh mar chuid den ghlao ar ‘’chathracha agus pobail chliste’’.

  • Positive City Exchange Limerick

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal bealaí nua a aimsiú chun ídiú fuinnimh a laghdú agus, ag an am céanna, an oidhreacht Seoirseach i lár Chathair Luimnigh a choinneáil beo.

Tá Luimneach ar cheann de dhá chathair ‘’thithe solais’’ an AE atá pioctha amcah do chlár píolótach mór um athrú aeráide a thabharfaidh treoir don chuid eile den Eoraip maidir le conas lorg carbóin na gceantar uirbeach a laghdú go mór.

Roghnaítear Luimneach, mar aon le Trondheim san Iorua, le Clár +CityxChange an AE (Malartú Cathrach Dearfach) chun tionscadal a rolladh amach a bhfuil an poitéinseal ann athrú a dhéanamh ar an gcaoi a dtáirgeann agus a n-úsáidimid fuinneamh i gcathracha agus i mbailte na hEorpa.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi +CityxChange, cliceáil anseo.

This service is provided by

Urban Innovation

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90