Ullmhóidí Sábháilteachta don Gheimhreadh

Bí réidh, fan sábháilte agus bíodh a fhios agat cá háit a bhfaighidh tú cabhair má bhíonn sé ag teastáil uait. #BeWinterReady

Chun tuilleadh eolais a fháil chun tú féin, do theach agus do ghnó a dhéanamh níos athléimní agus níos ullmhaithe do shéasúr an gheimhridh, cliceáil anseo.

  • Be Winter Ready campaign

Naisc Úsáideacha & Comhairle

Is féidir leat an Bí Réidh don Gheimhreadh thíos a íoslódáil nó is féidir leat cóip phriontáilte den leabhrán Bí Réidh don Gheimhreadh a ordú le cur sa phost chuig do theach. Féach winterready.ie le haghaidh tuilleadh eolais

Tuilte

I gcás tuilte, is iad an t-údarás áitiúil agus na seirbhísí éigeandála a sholáthróidh an príomhfhreagairt ag an leibhéal áitiúil. Chun eolas teagmhála éigeandála tacaíochta tuilte a fháil, cliceáil anseo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thuilte cliceáil anseo.

Tá ról tábhachtach ag daoine aonair agus ag pobail maidir le tionchar tuilte a laghdú trí bheith feasach ar rioscaí tuilte agus trí bheith ullamh beart a dhéanamh i gcás tuilte. Chun tuilleadh a fháil, íoslódáil an Leabhrán Bí Réidh don Gheimhreadh nó tabhair cuairt ar winterready.ie

Chothabháil Bóithre

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chothabháil bóithre sa gheimhreadh cliceáil anseo.

Daoine scothaosta

Le linn aimsir chrua, tá tábhacht ar leith ag tabhairt aire do dhaoine scothaosta agus leochaileacha. Chun tuilleadh a fháil, íoslódáil an Leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh nó tabhair cuairt ar winterready.ie

An Baile

An bhfuil do theach ullmhaithe do mhíonna an gheimhridh? Chun tuilleadh a fháil, íoslódáil an Leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh nó tabhair cuairt ar winterready.ie.

Uisce

Riosca mór do do theach le linn na drochaimsire is ea cur isteach ar an bpríomhlíonra uisce. Déan teagmháil le hUisce Éireann chun ceist a bhaineann le Soláthar Uisce a thuairisciú. Chun eolas teagmhála Uisce Éireann a fháil, cliceáil anseo.

Chun tuilleadh a fháil, íoslódáil an Leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh nó tabhair cuairt ar winterready.ie

Aimsir

Bí ar an eolas faoi do chuid rabhaidh aimsire Lean @MetEireann le fanacht suas chun dáta agus bíodh a fhios agat cad a bheidh tú ag súil leis nuair a bhuaileann drochaimsir. Is féidir leat leabhrán rabhaidh aimsire a íoslódáil thíos.

Féach met.ie/warnings le haghaidh nuashonruithe is déanaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar  winterready.ie. #Bí Ullamh don Gheimhreadh

Be Winter Ready Poster 2019

This service is provided by

Fire and Emergency Services

Phone +353 61 556859
Location
Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78