Ionaid Athchúrsála

Uaireanta Oscailte an Ionaid Athchúrsála

Ionad Athchúrsála Uaireanta oscailte
Ionad Conláiste Cathartha Mhungairit
Phone: +353 61 305 720
Máirt - Satharn @ 10am - 4.45pm
Ionad Conláiste Cathartha Chill Mocheallóg
Fón: +353 63 98836
Dé Máirt agus Dé Sathairn @ 10am - 5pm iontráil dheireanach ag 4.45pm
Ionad Conláiste Cathartha an Chaisleáin Nua
Fón: +353 69 78610
Dé Céadaoin agus Dé Sathairn @ 10am - 4.45pm

Tabhair faoi deara: Tugann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fógra, leis seo go mbainfear an limistéar athchúrsála ag Mountpelier an tseachtain dar tús an 15 Aibreán, 2024. Tá an limistéar athchúrsála is gaire in Eastát Móinéir Chúil Bán, Caisleán Uí Chonaill.

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur dúnadh Mion-Athchúrsáil Bhóthar na Páirce ar 17 Meitheamh 2019. Tá an áis banc buidéal fós i bhfeidhm.

Tabhair faoi deara: Tá Láithreán Conláiste Cathartha Mhungairit ag glacadh le dramhaíl ghlas tí ó 1 Samhain, 2023.

Tabhair faoi deara: Tá Láithreáin Áiseanna Cathartha Chill Mocheallóg agus an Chaisleáin Nua ag glacadh le dramhaíl ghlas tí ón 8 Samhain 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear liosta ábhar a nglactar leo ag na hionaid athchúrsála, tabhair cuairt ar www.limerickrecyclingcentres.ie.

Tá áiseanna athchúrsála agus áiseanna diúscartha dramhaíola tí ar fáil freisin ag láithreán Líonta Talún Ghort an Droma i Seanghualainn, Co. Luimnigh. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.