Ionaid Athchúrsála

Uaireanta Oscailte an Ionaid Athchúrsála

Ionad Athchúrsála Uaireanta oscailte
Ionad Conláiste Cathartha Mhungairit
Phone: +353 61 305 720
Máirt - Satharn @ 10am - 4.45pm
Ionad Conláiste Cathartha Chill Mocheallóg
Fón: +353 63 98836
Dé Máirt agus Dé Sathairn @ 10am - 5pm iontráil dheireanach ag 4.45pm
Ionad Conláiste Cathartha an Chaisleáin Nua
Fón: +353 69 78610
Dé Céadaoin agus Dé Sathairn @ 10am - 4.45pm

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur dúnadh Mion-Athchúrsáil Bhóthar na Páirce ar 17 Meitheamh 2019. Tá an áis banc buidéal fós i bhfeidhm.

Tabhair faoi deara: Tá Láithreán Conláiste Cathartha Mhungairit ag glacadh le dramhaíl ghlas tí ó 1 Samhain, 2023.

Tabhair faoi deara: Tá Láithreáin Áiseanna Cathartha Chill Mocheallóg agus an Chaisleáin Nua ag glacadh le dramhaíl ghlas tí ón 8 Samhain 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear liosta ábhar a nglactar leo ag na hionaid athchúrsála, tabhair cuairt ar www.limerickrecyclingcentres.ie.

Tá áiseanna athchúrsála agus áiseanna diúscartha dramhaíola tí ar fáil freisin ag láithreán Líonta Talún Ghort an Droma i Seanghualainn, Co. Luimnigh. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.