Forfheidhmiú Ceadanna Saoráide Dramhaíola agus Clárúcháin

Eisíonn údaráis áitiúla údaruithe do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann le dramhaíl. Athraíonn na gníomhaíochtaí seo ó allmhairiú ithreacha dramhaíola agus spallaí go leibhéal na dtailte a ardú, go díchóimeáil feithiclí.

Má tá ceist agat maidir leis an bpróiseas iarratais ar Chead Saoráide Dramhaíola nó ar Theastas Clárúcháin, déan teagmháil le do thoil leis na Seirbhísí Pleanála agus Comhshaoil agus beidh siad sásta comhairle agus cúnamh a thabhairt duit le d’iarratas.

Comhshaol agus gníomhú ar son na haeráidear
Fón: +353 61 556592
Ríomhphost: facilitypermitaer@limerick.ie

Tabhair faoi deara le do thoil: Ba chóir go mbeadh cead pleanála ag an ngníomhaíocht nó go mbeadh sé díolmhaithe ó phleanála sula n-eisítear cead nó teastas clárúcháin. Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Le haghaidh treorach breise maidir le Ceadanna Saoráide Dramhaíola, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh gréasáin an EPA.

Clár Saoráide Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil

Áiríonn an Clár seo gach cead saoráide dramhaíola agus gach deimhniú clárúcháin arna n-eisiúint ag údaráis áitiúla faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), S.I. Uimh. 821 de 2007, arna leasú.

Tá Clár Saoráide Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil beo anois. Cliceáil anseo.

Clár na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC)

Mura n-aimsíonn tú an tsaoráid dramhaíola atá á cuardach agat ar Chlár Saoráide Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil, b’fhéidir go bhfeidhmíonn an tsaoráid faoi Cheadúnas EPA. Cliceáil anseo.

Foirm Thuairiscithe Ráithiúil

Áiseanna Cóireála Údaraithe (ACÚ) le haghaidh Feithiclí a bhfuil a Ré caite (ELV)

Chun Teimpléad Tuairiscithe Ráithiúil an ACÚ (cead saoráide dramhaíola agus deimhniú láithreán clárúcháin) a íoslódáil. Cliceáil anseo chun íoslódáil (Excel).