Bainc Buidéal

Tá 64 ionad banc buidéal ar fud chathair agus chontae Luimnigh atá á mbainistiú ag an Roinn Comhshaoil.

Is iad gloine, cannaí alúmanaim agus cannaí cruach na hábhair is féidir a chur isteach sna bainc. Tá bainc teicstíle ar fáil ag roinnt áiteanna, mar a luaitear sa liosta thíos.

Cathair Luimnigh:

 • Sráid Uí Lidí
 • Bóthar an Duga - Glactar le teicstílí
 • Hassett's Cross - Glactar le teicstílí
 • Scoil Ealaíne & Deartha Luimnigh, Sráid an Chláraigh - Glactar le teicstílí
 • Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas
 • Ionad Phobail Mhaigh Rois - Glactar le teicstílí
 • Trá Uí Cheallacháin
 • Bóthar na Páirce, An Reabóg 
 • Ionad Siopadóireachta Bhealach na Páirce - Glactar le teicstílí
 • Ionad Siopadóireachta Bhaile an Róistigh - Glactar le teicstílí
 • Sruthán na gCeann, Bóthar an Mhuilinn, Corrbhaile
 • Eaglais Southill - Glactar le teicstílí
 • Scoil Villiers, An Cuarbhóthar Thuaidh
 • Watchhouse Cross - Glactar le teicstílí
 • Radharc na Coille 

Tabhair faoi deara go bhfuil na hIonaid Fág Anseo Chorrbhaile atá lonnaithe i Scoil Ide, Bóthar an Mhuilinn, Corrbhaile á n-athlonnú an tseachtain dar tús an 11 Nollaig, chun an Scéim Taistil Ghníomhaigh a éascú.

Is é an suíomh nua atá ag na hionaid fág anseo ná Folcadáin an Chorrbhaile, Sruthán na gCeann, Bóthar an Mhuilinn, Corrbhaile.

Contae Luimnigh:

 • Ionad Oidhreachta Áth Dara - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Áth Dara - Glactar le teicstílí
 • Ard Pádraig, Four Cross Roads
 • An Carrchlós ag an Ashford Tavern -  Glactar le teicstílí
 • An Carrchlós ag Ionad Siopadóireachta Eas Géitine - Glactar le teicstílí
 • Áth an tSléibhe (In aice leis an reilig sa sráidbhaile) - Glactar le teicstílí
 • Baile Uí Argáin (In aice leis an Scoil Náisiúnta) - Glactar le teicstílí
 • Tailte CLG an Bhrú - Glactar le teicstílí
 • Brú Rí/Cnoc na Carraige (Lár an tsráidbhaile) - Glactar le teicstílí
 • Béal an Átha (In aice leis gcúirt liathróide láimhe) - Glactar le teicstílí
 • An Cheapach Mhór (In aice leis an Uachtarlann) - Glactar le teicstílí
 • Stáisiún Seirbhíse Charraig Chiarraí - Glactar le teicstílí
 • Caladh an Treoigh - Comhar Creidmheasa Plassey, Sraoilleán, Bóthar na Páirce - Glactar le teicstílí
 • Ionad Siopadóireachta an Chorráin
 • Cromadh (Carrchlós na hEaglaise) - Glactar le teicstílí
 • Dún (Carrchlós os comhair na reilige) - Glactar le teicstílí
 • Feadamair (In aice leis an Scoil Náisiúnta) - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Fhíonach - Glactar le teicstílí
 • Músaem Bád Eitilte Fhainge
 • An Gallbhaile, Bóthar Thiobraid Árann - Glactar le teicstílí
 • An Gleann (In aice leis an bpáirc CLG) - Glactar le teicstílí
 • Stáisiún Seirbhíse Ghreanaí - Glactar le teicstílí
 • Ionad Dramhaíola & Athchúrsála Ghort an Droma- Glactar le teicstílí
 • An tOspidéal, Bóthar Chnoc Áine - Glactar le teicstílí
 • Cill Fhíonáin (In aice leis an reilig) - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Choill Bheithne - Glactar le teicstílí
 • Ionad Athchúrsála Chill Mocheallóg
 • Sraidbhaile Chill Tíle - Glactar le teicstílí
 • Cnoc Donn - An Carrchlós ag an Knockdown Arms - Glactar le teicstílí
 • Cnoc Loinge (In aice le páirc CLG) - Glactar le teicstílí
 • Sráidbhaile Leamhchoill - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Montpellier - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Monagea - Glactar le teicstílí
 • Siopaí Mhóin an Líon, Caladh an Treoigh - Glactar le teicstílí
 • Cnoc Uí Choileáin (In aice leis an bpáirc CLG) - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Mhaigh Rua - Glactar le teicstílí
 • Ionad Athchúrsála an Chaisleáin Nua Thiar, Bóthar an Stáisiúin
 • Halla Pobail Úlla - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Phailís Ghréine  - Glactar le teicstílí
 • Coláiste Talmhaíochta Phailís Chaonraí - Glactar le teicstílí
 • Stáisiún Seirbhíse Thobar Phádraig - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Ráithíní - Glactar le teicstílí
 • Oifig Ceantair Ráth Caola, Líne Nua- Glactar le teicstílí
 • Seanghualainn (In aice leis an Halla Pobail) - Glactar le teicstílí
 • Halla Pobail Thuar na Fola
 • Halla Pobail Theampall an Ghleanntáin - Glactar le teicstílí