Limerick City and County Revision of Draft Register of Electors for the Year 2022/2023/ Cathair agus Contae Luimnigh Athbhreithniú ar Dhréacht-Chlár Toghthóirí Don Bhliain 2022/2023

The Electoral Acts 1992-2001. Juries Acts 1927-1976/Na hAchtanna Toghcháin 1992-2001. Acht na nGiúiréithe 1927-1976

Notice is Hereby Given that a Revision Court will be held before me as County Registrar for the City and County of Limerick for the purpose of hearing claims, objections and the revision and amendment of the several Lists of Voters (Dail, Local Government and European Assembly) for the County and City of Limerick in the Courthouse, Merchants Quay, Limerick on Wednesday the 8th December 2021 at 10:00am for all and every voting area.

Please note that claimants should not appear at this Revision Court in person in light of Government Guidelines because of Covid-19 but should instead write to Franchise, Limerick City and County Council, Merchant’s Quay, Limerick, V94 EH90, in respect of any claim prior to Friday, 3rd December, 2021.  Any Claimant should submit an RFA1 form that can be obtained from their website www.limerick.ie

Please further note that any person claiming to be entitled to vote for the first time by reason of their having attained 18 years of age or who will attain this age on or before the 15th February, 2022 will be required to produce to the Court a Certificate of his/her Birth.

Patrick Wallace

County Registrar

The Courthouse

Merchants Quay

Limerick

_________________________________________________________

Tugtar Fógra Leis seo go mbeidh Cúirt Athbhreithnithe á reáchtáil os mo chomhair mar Chláraitheoir Contae do Chathair agus Contae Luimnigh chun éilimh a éisteacht, agóidí a éisteacht agus athbhreithniú agus leasú a dhéanamh ar roinnt Liostaí Vótóirí (Dáil, Rialtas Áitiúil agus Parlaimint na hEorpa) do Chontae agus Cathair Luimnigh in Teach na Cúirte, Cé na gCeanntaithe, Luimneach, Dé Céadaoin, an 8 Nollaig, 2021 ag 10:00 AM le haghaidh gach uile cheantar vótála.

Tabhair faoi deara, le do thoil níor cheart d’Éilitheoirí teacht i láthair ag an gCúirt Athbhreithnithe seo i bhfianaise Threoirlínte an Rialtais maidir le Covid-19; ina ionad sin, ba cheart dóibh litir i scríbhinn a sheoladh chuig Franchise, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach, V94 EH90, maidir le haon éileamh roimh Dé hAoine, an 3 Nollaig, 2021.  Ba cheart d’aon Éilitheoir foirm RFA1 a sheoladh ar aghaidh atá le fáil ar an suíomh gréasáin www.limerick.ie

Tabhair faoi deara freisin, le do thoil go gceanglófar ar aon duine a éilíonn atá i dteideal vótáil den chéad uair mar go bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici ar nó roimh an 15 Feabhra, 2022 teastas maidir lena Breith nó Bhreith a chur ar fáil don Chúirt.

Patrick Wallace

Cláraitheoir Contae

Teach na Cúirte

Cé na gCeannaithe

Luimneach

See More