Limerick City and County Revision of Draft Register of Electors for the Year 2020/2021

The Electoral Acts 1992-2001. Juries Acts 1927-1976. Limerick City and County Revision of Draft Register of Electors for the Year 2020/2021. Tugtar Fórga Leis Seo go meidh Tionóil ar bun ag an gCláraitheoir Contae ag na hamanna agus sna háiteanna thíosluaite le meas a thabhairt ar Éilimh atá ar Liosta na nÉileamh a foilsíodh i leith an Dréacht-Chláir.  Measfar, fresin, éilimh le haghaidh ceartúcháin, a bhfuil fógra scríofa ina leith á thabhairt don té atá thíos-sínithe,Roimh Dé  Luain, 2 ú Nollaig  i dtaobh duine atá ar Liosta siúd na nÉileamh a iontráil ar an gClár nó a bhaint de.

Notice is hereby given that the County Registrar will hold Sittings at the undermentioned time and place to consider claims on the List of Claims published in respect of the Draft Register and also claims for correction of which, notice in writing is given to Franchise, Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick not later than Monday 2nd December 2019, of the entry in, or deletion from, the Register of a person on the said List of Claims.

Small Exhibition Area, Limerick City and County Council Offices, Merchant’s Quay, Limerick, on Wednesday, 4th December 2019 at 10.00a.m

See More